Flexibelt lärande innebär inte bara distansstudier. Ett begrepp inom flexibelt lärande är NUDU, där NU står för när- och DU för distansundervisning. Även om vi inom svensk folkbildning hellre lägger tonvikt på begreppet lärande än på undervisning, väljer vi att behålla termen NUDU som börjar bli etablerad inom pedagogiken.

Skissen till höger, liksom den nedan, kan illustrera olika möjligheter att skapa goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolornas kurser. Rött innebär distansmöten medan blått betyder närträffar. Balansen mellan NU och DU i en flexibel kurs kan variera. Endast fantasin sätter gränser. De blå resp röda "plopparna" kan innebära tillfälligt eller lokalt stöd av någon inkallad expert.

varianter

Kiki Bodins och Kenneth Hermanssons CFL-rapport om NUDU
 

NUDU-exempel:
NUDU-kurs:
Franska fortsättningskursen Route Provençale

DU-kurser med någon form av NU-inslag:
Tro och Etik Motsvarande Religion A
Mose, Jesus och Muhammed Tre världsreligioner

Holocaust - från Herodes till Hitler Fördjupning i judisk historia och antisemitismen
Holocausts hjältar Fortsättningskurs om Förintelsen
Bibelns Gudsbild och Jesustro Fördjupning i kristen tro

Kina i fokus - kinesiska på köpet


Kiki Bodin