2 oktober 2005

Dophögtiden vid Storsjön i Östersund...


... inleddes med gudstjänst och samtalspredikan i Betelkyrkan kl 11.


Fortsatte så kl 14 vid Storsjöns strand med Oviksfjällen som fond.


Lördagens regnoväder var utbytt mot flödande höstsolsken.
Glädje och lovsång präglade högtiden.


Tror du på Jesus som din Herre?


Pastorerna Lotta och Øyvind leder förbönstunden ...


... tillsammans med några övriga unga församlingsledare.


"Jag har beslutat att följa Jesus!"


På Herrens befallning och din egen bekännelse ...


...döper jag dig...


...i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.


HERREN välsigne och bevare er!


Nydöpta Lotta med maken Georges och pastor Øyvind


Glad familj med lilla Esther i centrum.